Enota Zgornja Kungota

Plintovec 11 b
2201 Zgornja Kungota


Telefon: 02/ 655 06 12; 02 655 06 15
e-pošta: vrtec-oskungota@guest.arnes.si


Poslovni čas enote Zg. Kungota: od 6.00 ure do 16.30 ure oz. po potrebi zaposlenih staršev.

Zaradi racionalizacije poslovanja si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov med letom in v času počitnic. V času praznikov in počitnic je enota vrtca Zg. Kungota odprta v skladu z dogovorom s starši. Enota Svečina in Sp. Kungota sta v času počitnic in praznikov zaprti. Do združevanja v enoti Zg. kungota bo prihajalo med šolskimi počitnicami, in sicer:

–      jesenskimi, novoletnimi, zimskimi, prvomajskimi in poletnimi šolskimi počitnicami.

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Ime skupine: ZVEZDICE

Starostno obdobje: I. starostno obdobje  homogeni oddelek 

Število otrok: 13 (1 prosto mesto)

Vzgojiteljica: Dušica Gutman

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Anja Šenveter

Pokrivanje sočasnosti: Tina Polajžer/Anja Dvoršak

Ime skupine: LUNICE

Starostno obdobje: I. starostno obdobje  homogeni oddelek 

Število otrok: 13 (1 prosto mesto)

Vzgojiteljica: Vesna Haložan

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Albina Hrast

Pokrivanje sočasnosti: Tina Polajžer/Anja Dvoršak

 Ime skupine: OBLAČKI

Starostno obdobje: I. starostno obdobje – kombiniran oddelek

Število otrok: 14 (0 prostih mest)

Vzgojiteljica: Sabina Kukovec

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Marjeta Grifič

Pokrivanje sočasnosti: Tina Polajžer/Anja Dvoršak

 Ime skupine: KAPLJICE

Starostno obdobje: II. starostno obdobje – homogeni oddelek 3 – 4 leta

Število otrok: 19 (o prostih mest)

Vzgojiteljica: Urška Sovič

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Zvonka Potočnik Dominko

Pokrivanje sočasnosti: Tina Polajžer

Ime skupine: MAVRICE

Starostno obdobje: II. starostno obdobje – homogeni oddelek

Število otrok: 20 (2 prosti mesti, znižan normativ zaradi otroka s PP)

Vzgojiteljica: Barbara Marhold

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Mateja Kocbek

Pokrivanje sočasnosti: Anja Dvoršak

 Ime skupine: SONČKI

Starostno obdobje: II. starostno obdobje – homogeni oddelek

Število otrok: 24 (0 prostih mest)

Vzgojiteljica: Vida Grušovnik

Vzgojiteljica: Nataša Markuš Pivec

TEHNIČNO OSEBJE

ZLATKA KOS

  • priprava zajtrka v Zg. Kungoti,
  • delo v razdelilni kuhinji v Zg. Kungota
  • pranje perila, 
  • nega prostorov (kuhinja, pralnica, telovadnica). 

MIRJAM BERUS

  • nega prostorov vrtca.