Enota Svečina

Plač 7
2201 Zg. Kungota                                                                 VRTEC Svečina


Telefon: 02/ 656 03 91
e-pošta: vrtec-oskungota@guest.arnes.si


Poslovni čas enote Svečina: 6.00 do 16.30.

Zaradi racionalizacije poslovanja si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov med letom in v času počitnic. V času praznikov in počitnic je enota vrtca Zg. Kungota odprta v skladu z dogovoroms starši. Enota Svečina in Sp. Kungota sta v času počitnic in praznikov zaprti. Do združevanj v enoti Zg. Kungota bo prihajalo med šolskimi počitnicami, in sicer:

–      jesenskimi, novoletnimi, zimskimi, poletnimi in prvomajskimi šolskimi počitnicami.

ENOTA VRTCA SVEČINA

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Ime skupine: UTRINKI

Starostno obdobje: kombinirani oddelek

Število otrok: 18 (1 prosto mesto)

Vzgojiteljici: Andreja Jančič, Zdravka Požar (pokrivanje sočasnosti in zapiranje vrtca)

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Melita Krebs