Enota Spodnja Kungota

Gradiška 219IMG_5716
2211 Pesnica


Telefon: 02/ 655 30 40
e-pošta: vrtec-oskungota@guest.arnes.si


Poslovni čas enote Sp. Kungota: od 6.00 ure do 16.30 ure.

Zaradi racionalizacije poslovanja si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov med letom in v času počitnic. V času praznikov in počitnic je enota vrtca Zg. Kungota odprta v skladu z dogovorom s starši. Enota Svečina in Sp. Kungota sta v času počitnic in praznikov zaprti. Do združevanj skupin v enoti Zg. Kungota bo prihajalo med šolskimi počitnicami, in sicer:

–      jesenskimi, novoletnimi, zimskimi, poletnimi in prvomajskimi šolskimi počitnicami.

 


 

ENOTA VRTCA SPODNJA KUNGOTA

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Ime skupine: ASTRONAVTI

Starostno obdobje: II. starostno obdobje – heterogen oddelek

Število otrok: 20 (1 prosto mesto)

Vzgojiteljica: Anita Punčuh

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Karmen Matjašič

Odpiranje vrtca: Tina Polajžer (od 6.00 do 7.00)

Zapiranje vrtca: Anja Dvoršak (15.30 do 16.30)

ime skupine: RAKETE

Starostno obdobje: kombiniran oddelek

Število otrok: 18 (1 prosto mesto)

Vzgojiteljica: Dragica Teršavec

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Ksenija Šnofl

Odpiranje vrtca (od 6.00 do 7.00)

Zapiranje vrtca: Anja Dvoršak (15.30 do 16.30)